Valitse sivu

katto ja yläpohja

Hyvä vesikatto- ja yläpohjarakenne suunnitellaan kosteus- ja paloturvalliseksi, energiaa säästäväksi, hyvin tuulettuvaksi ja aikaa kestäväksi.

aluskate vai tuulensuoja-aluskate?

Hengittävä eli diffuusioavoin eli vesihöyryä läpäisevä.

Hengittävää aluskatetta kuullaan usein kutsuttavan erilaisin termein. Itse tuote toimii ratkaisuna useisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Tuulensuoja-aluskate – rakenne

Tuulensuoja-aluskaterakenteen  merkittävimpiin ominaisuuksiin kuuluu ulkopuolinen veden- ja tuulenpitävyys, sekä samalla suuri vesihöyrynläpäisevyys, joka mahdollistaa rakenteen kuivumisen. Aluskatteen alapuolella ei ole erillistä tuuletusväliä, vaan diffuusioavoin aluskate on asennettu suoraan lämmöneristeen ja kattokannattajien päälle. Kattorakenteen sisällä oleva kosteus pääsee poistumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa aluskatteen lävitse. Aluskatteen yläpuolella aluskatteen ja vesikatteen välissä on tuuletusväli, aivan kuten perinteisesti tuulettuvassa kattorakenteessakin.

Puurunkoisessa yläpohjassa kantavien puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa asentamalla niiden ulkopuolelle ohut lämpöä eristävä materiaalikerros.

Vinoissa yläpohjarakenteissa kattokannattajien ulkopuolinen lämmöneristys voidaan toteuttaa lämpöä eristävällä tuulensuoja-aluskate-rakenteella. Tässä rakenteessa tuulensuoja toimii samalla myös aluskatteena, kun se täyttää aluskatteelta vaadittavat ominaisuudet.

 

Perinteinen aluskate – rakenne

Perinteisissä kattorakenteissa, joissa  on tuulettuva yläpohjan eristetila ja aluskate ylä- ja alapuoleltaan tuulettuva, vesihöyryavoimia aluskatteita voidaan käyttää perinteisten vesihöyrytiiviiden aluskatteiden tapaan. Tällöin rakennekosteus pääsee poistumaan yläpohjatilasta tuuletuksen lisäksi myös aluskatteen lävitse vesihöyryn muodossa. 

Puurunkoisessa yläpohjassa kantavien puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa asentamalla niiden ulkopuolelle ohut lämpöä eristävä materiaalikerros.

Perinteisessä ristikkorakenteisessa tuuletetussa yläpohjassa kattoristikoiden ulkopuolinen lämmöneristys voidaan toteuttaa lämpöä eristävällä aluskaterakenteella. Jos vesikatteen alla on yhtenäinen umpilaudoitus tai -levytys, lämpöä eristävä aluskateratkaisu voidaan asentaa sen päälle.

 

KATTO- JA YLÄPOHJARAKENTEiden

vesitiiveys tuulensuojaus

 

VINO YLÄPOHJA / Lämpöä eristävä tuulensuoja-aluskate

Tuulensuoja-aluskate-ratkaisu toimii perinteisen aluskatteen tapaan suojaamalla rakennetta vesikatteen alle päässeeltä vedeltä, mutta lisäksi aluskate toimii lämmöneristeen tuulensuojana. Diffuusioavoimen tuulensuoja-aluskatteen käyttäminen lämmöneristeen ulkopinnassa mahdollistaa kattorakenteelle tavanomaista paremman lämmöneristävyyden, pienemmän lämpöhäviön ja ohuemman rakennepaksuuden.

Yläpohjan kantavien rakenteiden ulkopuolelle asennettava ohut lämpöä eristävä kerros (esim. puukuitulevy tai mineraalivilla) muodostaa katon vaipan ylitse jatkuvan kylmäsillattoman eristekerroksen. Ratkaisu parantaa kattorakenteen kosteusteknistä toimintaa nostamalla katon kantavien rakenteiden lämpötilaa ja alentamalla siten tiivistyvän kosteuden riskiä, sekä homeen kasvulle otollisia olosuhteita rakenteiden rajapinnoissa.

Tuuletus järjestetään räystäiden kautta tuulensuoja-aluskate-rakenteen yläpuoliseen tuuletusväliin. Rakenteen sisäinen kosteus pääsee poistumaan yläpohjasta diffuusioavoimen tuulensuoja-aluskatteen lävitse tuuletusväliin vesihöyryn muodossa. Kuivuminen on nopeampaa keväisin ja kesäisin, kun ulkoilman suhteellinen kosteus on alhainen ja se kykenee sitomaan enemmän kosteutta itseensä.

Soveltuu erityisesti: 

Uudisrakentaminen, energiatahokkaat rakenteet, jyrkät katot (kaltevuus ≥1:3 [18°]), vino yläpohjarakenne, rakenteet nykyiseen ja tulevaisuuden ilmastoon

Tuotteet:

THERMOVENT 220 SASBV™ 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Energiatehokas ratkaisu vaatii yläpohjan höyryn- / ilmansulkukerroksen huolellista tiivistämistä, eli soveltuu parhaiten uusiin ja täydellisesti uusittaviin katto- ja yläpohjarakenteisiin

 

 

VINO YLÄPOHJA / Tuulensuoja-aluskate

Tuulensuoja-aluskate-ratkaisu toimii perinteisen aluskatteen tapaan suojaamalla rakennetta vesikatteen alle päässeeltä vedeltä, mutta lisäksi aluskate toimii lämmöneristeen tuulensuojana. Diffuusioavoimen tuulensuoja-aluskatteen käyttäminen lämmöneristeen ulkopinnassa mahdollistaa kattorakenteelle tavanomaista paremman lämmöneristävyyden, pienemmän lämpöhäviön ja ohuemman rakennepaksuuden.

Tuuletus järjestetään räystäiden kautta tuulensuoja-aluskatteen yläpuoliseen tuuletusväliin. Rakenteen sisäinen kosteus pääsee poistumaan yläpohjatilasta diffuusioavoimen tuulensuoja-aluskatteen lävitse tuuletusväliin vesihöyryn muodossa. Kuivuminen on nopeampaa keväisin ja kesäisin, kun ulkoilman suhteellinen kosteus on alhainen ja se kykenee sitomaan enemmän kosteutta itseensä.

Soveltuu erityisesti: 

Uudisrakentaminen, energiatahokkaat rakenteet, jyrkät katot (kaltevuus ≥1:3 [18°]), vino yläpohjarakenne

Tuotteet:

THERMOVENT 220 SA, SBV™ 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Energiatehokas ratkaisu vaatii yläpohjan höyryn- / ilmansulkukerroksen huolellista tiivistämistä, eli soveltuu parhaiten uusiin ja täydellisesti uusittaviin katto- ja yläpohjarakenteisiin

 

VINO YLÄPOHJA / ns. ”tuplatuulettuva rakenne”

Aluskatteen ylä- ja alapuolisella tuuletustilalla on tarkoituksena varmistaa kattorakenteen hyvä kuivumiskyky. Ratkaisua käytetään erityisesti vanhojen kattojen kattoremonttien yhteydessä, kun yläpohjan höyryn-/ilmansulkukerroksen tiiveydestä ei ole riittävää varmuutta.

Tuuletusilma aluskatteen alapuolella kuivattaa rakennetta erityisesti keväisin ja kesäisin, kun lämpimän ulkoilman suhteellinen kosteus on alhainen ja se kykenee sitomaan kosteutta itseensä. Talvisin kylmä ja kostea tuuletusilma ei vastaavissa määrin pysty sitomaan kosteutta itseensä, eikä siten kuivattamaan rakennetta kuten kesäisin, vaan kuivuminen jää enemmän yläpohjasta karkaavan lämpösäteilyn varaan.

Diffuusiovavoimen aluskatteen etuna on, että kosteus pääsee yläpohjasta poistumaan aluskatteen alapuolisen tuuletustilan lisäksi myös aluskatteen lävitse vesihöyryn muodossa.

Soveltuu erityisesti: 

Korjausrakentaminen, kattoremontit, vinot yläpohjat

Tuotteet:

THERMOVENT 220 SASBV™ 160 FR (B1)THERMO VENT WHITE

Huomioitavaa: 

Aluskatteen alapuolisen tuuletustilan tiedetään lisäävän yläpohjan lävitse tapahtuvaa lämpöhäviötä ilman erillistä tuulensuojarakennetta. Ns. ”tuplatuulettuva rakenne” on kuitenkin kosteusturvallinen vaihtoehto, jos yläpohjan riittävästä ilma- ja höyrytiiveydestä ei ole varmuutta.

 

RISTIKKORAKENNE / Vapaasti asennettava aluskate

Ns. ullakkotilallisissa yläpohjarakenteissa aluskate asennetaan usein vapaasti roikkuvaksi kattotuolien päälle.

Ullakkotilallisen yläpohjan tuuletus jvoidaan järjestää päätykolmioon sijoitettavien venttiilien ja räystäiden kautta. Tuuletusilma ullakkotilassa kuivattaa rakennetta erityisesti keväisin ja kesäisin, kun lämpimän ilman suhteellinen kosteus on alhainen ja se kykenee sitomaan kosteutta itseensä. Talvisin kylmä ja kostea tuuletusilma ei vastaavissa määrin pysty sitomaan lisää kosteutta, eikä siten kuivattamaan rakennetta kuten kesäisin, vaan kuivuminen jää yläpohjasta karkaavan lämpösäteilyn varaan.

Diffuusiovavoimen aluskatteen etuna on, että kosteus pääsee poistumaan yläpohjatilasta tuuletuksen lisäksi myös aluskatteen lävitse vesihöyryn muodossa.

Soveltuu erityisesti: 

Korjausrakentaminen, kattoremontit, ullakkotilallinen yläpohja

Tuotteet:

THERMO VENT WHITE

Huomioitavaa: 

Aluskatteen alapuolisen tuuletustilan tiedetään lisäävän yläpohjan lävitse tapahtuvaa lämpöhäviötä ilman erillistä tuulensuojakerrosta. Huokoisella puhallusvillalla eristetyissä ullakkotilallisissa yläpohjissa myös esiintyy suurempia lämmöneristeen sisäisiä ilman konvektiovirtauksia, jotka heikentävät lämmöneristävyyttä.

 

TUULETTUVA ERISTETILA / Kiinteä asennusalusta / Diffuusioavoin aluskate

Hengittävä eli diffuusioavoin aluskate voidaan asentaa myös kiinteän aluslaudoituksen tai -levytyksen päälle. Tämä vaatii aluskatteelta suurempaa ominaispainoa (g/m2) ja kulutuksenkestävyyttä, koska sen päällä kävellään asentamisen aikana.

Kiinteä asennusalusta (esim. lämmöneriste-/puulevy, umpilaudoitus) parantaa aluskatteen tiiveysominaisuuksia ja sopii erityisesti monimuotoisemmille katoille, joissa ovat hankalat tuuletus- / kuivumisolosuhteet. Diffuusioavoimen aluskatteen etuna on, että kosteus pääsee poistumaan yläpohjatilasta tuuletuksen lisäksi myös aluskatteen lävitse vesihöyryn muodossa.

Riittävä tuuletus järjestetään usein päätykolmioiden, räystäiden ja alipainetuulettimien kautta. Tuuletusilma kuivattaa rakennetta erityisesti keväisin ja kesäisin, kun ulkoilman suhteellinen kosteus on alhainen ja se kykenee sitomaan kosteutta itseensä. Talvisin kylmä ja kostea tuuletusilma ei vastaavissa määrin pysty sitomaan lisää kosteutta, eikä siten kuivattamaan rakennetta kuten kesäisin, vaan kuivuminen jää yläpohjasta karkaavan lämpösäteilyn varaan.

Soveltuu erityisesti: 

Tiili- ja muotolevykatteiden aluskaterakenteeksi, kun asennusalusta on kiinteä (umpilaudoitus, levytys) ja vesikatteen alla tuuletusväli (kaltevuus ≥ 1:3 [18°])

Tuotteet:

THERMOVENT 220 SA

Huomioitavaa: 

Rakenne voidaan toteuttaa myös katon kosteusteknistä toimintaa parantavana ”lämpöä eristävänä aluskaterakenteena”. Tällöin yhtenäisen lauta- tai levyalustan päälle tulee ohut avohuokoinen lämmöneristekerros (puukuitueriste, mineraalivilla), jonka päälle asennetaan diffuusioavoin tuulensuoja-aluskate, tuuletusrima ja ruoteet.

TUULETTUVA ERISTETILA / Kiinteä asennusalusta / Lämpöä eristävä aluskate

Perinteisessä ristikkorakenteisessa tuuletetussa yläpohjassa kantavien puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa asentamalla niiden ulkopuolelle ohut lämpöä eristävä kerros (esim. puukuitu, mineraalivilla), jonka päälle asennetaan diffuusioavoin aluskate. Ratkaisua kutsutaan ns. lämpöä eristäväksi aluskatteeksi. Jos vesikatteen alla on yhtenäinen umpilaudoitus tai -levytys, lämpöä eristävä aluskaterakenne voidaan asentaa sen päälle.

Hengittävä eli diffuusioavoin aluskate voidaan asentaa kiinteän alustan, kuten jäykän lämmöneristeen päälle. Tämä vaatii aluskatteelta suurempaa omamassaa (g/m2) ja kulutuksenkestävyyttä, koska sen päällä kävellään asentamisen aikana, mutta parantaa aluskatteen tiiveysominaisuuksia.

Yläpohjan kantavien rakenteiden ulkopuolelle asennettava ohut lämpöä eristävä kerros muodostaa katon vaipan ylitse jatkuvan kylmäsillattoman eristekerroksen. Ratkaisulla parannetaan kattorakenteen kosteusteknistä toimintaa nostamalla katon kantavien rakenteiden lämpötilaa ja alentamalla siten tiivistyvän kosteuden riskiä, sekä homeen kasvulle otollisia olosuhteita rakenteiden rajapinnoissa.

Soveltuvuu erityisesti: 

Korjausrakentaminen, kiinteät asennusalustat, rakenteet nykyiseen ja tulevaisuuden ilmastoon

Tuotteet:

THERMOVENT 220 SA, SBV™ 160 FR (B-s3, d0)

 

TUULETTUVA YLÄPOHJA / Tuulensuoja-aluskate / Kermikatto

Yläpohja- ja vesikattorakenteissa, joissa on kiinteälle lauta- tai levyalustalle asennettu bituminen vedeneristyskermi vesikatteena, tuulensuojakangasta voidaan käyttää lämmöneristeen tuulensuojapintana. Samalla se toimii rakenteessa myös aluskatteena suojaamalla lämmöneristekerrosta vesikatteen alle päässeeltä vedeltä. Vesitiiviin ja diffuusioavoimen tuulensuoja-aluskatteen käyttäminen lämmöneristeen ulkopinnassa parantaa kattorakenteen kosteudehallintaa ja mahdollistaa paremman lämmöneristävyyden, sekä pienemmän lämpöhäviön.

Soveltuu erityisesti: 

Uudisrakentaminen, energiatahokkaat rakenteet

Tuotteet: 

SBV™ 100 (E)SBV™ 90 FR (B-s1, d0), SBV™ 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Ratkaisu vaatii yläpohjan höyryn- / ilmansulkukerroksen huolellista tiivistämistä, eli soveltuu parhaiten uusiin ja täydellisesti uusittaviin rakenteisiin

 

Muita sovellettavia rakenneratkaisuja

MASSIIVIPUULAATTA / Ilmansulku-sääsuoja

Massiivipuurakenteisen välipohja- tai yläpohjalaatan (esim. CLT) päälle asennettavalla diffuusioavoimella tuulensuojakankaalla saadaan parannettua sekä rakentamisen aikaista kosteussuojausta, että rakennuksen vaipan ilma- ja tuulitiiveyttä samalla rakennekerroksella. Tuulensuoja-aluskate-kangas ei muodosta höyrynsulkua, joten rakennekosteus pääsee kuivumaan massiivipuulaatasta vesihöyryn muodossa kankaan lävitse. [4]

Soveltuu erityisesti: 

Moduulirakentaminen, laattarakenne, massiivipuurakenne

Tuotteet: 

SBV™ 100SBV™ 90 FR

Huomioitavaa: 

Massiivipuun ulkopintaan asennettavan ja ilmansulkuna käytettävän diffuusioavoimen tuulensuojakankaan päälle voidaan asentaa hyvin vesihöyryä läpäisevä lämmöneriste

 

PUURAKENTEINEN LAATTA / Valusuoja

Diffuusioavointa, mutta vesitiivistä tuulensuoja-/aluskatekangasta on mahdollista soveltaa välipohjissa valusuojana, jolloin tuulensuojakankaan alla on yleensä askeläänieriste. Ratkaisulla saadaan parannettua rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa pintavalun yhteydessä. Tuulensuoja-aluskate-kangas ei muodosta höyrynsulkua, joten rakennekosteus pääsee kuivumaan vesihöyryn muodossa kankaan lävitse. [5]

Soveltuu erityisesti: 

Laattarakenne, pintavalu, massiivipuurakenne, elementtirakenteet

Tuotteet: 

SBV™ 100

Huomioitavaa: 

Tuulensuoja-/aluskatekankaan saumat tulee tiivistää huolellisesti ulkopäin tiivistysteipillä 

 

Katon ja yläpohjan paloturvallisuus

Palokatkoilla ja passiivisen paloturvallisuuden ratkaisuilla rajoitetaan vahinkojen laajuutta hidastamalla palon etenemää ja leviämistä rakenneosien välillä, sekä mahdollistetaan arvokasta lisäaikaa pelastustoimien aloittamiselle.

ONTELOPALOKATKO / Räystään tuuletusontelon palokatko

EI30 / EI60 min

Palon leviämisen riski räystään tuuletusrakoa pitkin yläpohjan ontelotilaan on otettava huomioon rakennetta suunniteltaessa. Tällöin tuuletusrakoon voidaan asentaa palokatko rajoittamaan mahdollisen palon etenemistä tuuletusvälin kautta. Palokatkon tarpeeseen vaikuttavat mm. rakenneosan osastoivuusvaatimus, sekä lähistöllä sijaitsevat muut rakennukset. Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden turvaamiseksi on samalla huolehdittava, että normaalin käytön aikana ilma pääsee riittävästi kiertämään tuuletusvälissä palokatkosta huolimatta.

TENMAT VENT FIRESTOP -ontelopalokatkonauha mahdollistaa rakenteen esteettömän tuulettuvuuden, sekä tarjoaa yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun täyttämään palotilanteessa rakenteiden tuuletusvälille asetettavien eristävyyden ja tiiveyden vaatimukset, kun rako on lämmön vaikutuksesta sulkeutunut.

Testattu:

EN 1363-1: 2012, prEN 1364-6 :2016 (onteloiden palosulut)

Huomioitavaa: 

Palokatkon taustapintojen/ -materiaalien palomitoitus

(Palotekniset lausunnot, RIL 205-2-2019, EN 1995-1-2) 

Rakenteen vaadittu tuuletuväli (mm)

Tuotteet: 

TENMAT VENT FIRESTOP

 

PALO-OSASTOITU SAUMARAKENNE / Palokatkollinen saumatiiviste

EI30 – EI240 min 

Erilaiset saumarakenteet, sekä rakenneosien liitoskohdat tulee toisinaan huomioida tarkemmin palon leviämisen varalta. Rakenteiden ei normaalisti tarvitse tuulettua tällaisten saumakohtien kautta, joten ne voidaan toteuttaa tiiviillä palokatkollisilla saumatiivisteillä. Palotilanteessa ne reagoivat paisumalla tiivistäen saumarakenteen ja rajoittamalla palon leviämistä rakennesauman kautta. Palokatkollisia saumatiivisteitä voidaan hyödyntää osittain myös perinteisenä tiivisteenä.

TENMAT Linear Gap Seal -palokatkokaistat ovat kokoonpuristusta sallivia ja joustavia saumatiivisteitä, jotka soveltuvat käytettäväksi sekä pysty- että vaakasuuntaisissa asennuksissa. Tuotekokoja on tarjolla erikokoisiin rakennesaumoihin aina 7,5 mm – 100 mm välillä. Saumakoosta ja toteutustavasta riippuen ne täyttävät määräysten mukaiset vaatimukset paloluokissa EI30 – EI240.

Soveltuu erityisesti: 

Palotiiviste; saumat, betonirakenteet, teräsrakenteet, puurakenteet, moduulirakenteet, elementtirakenteet, palo-ovet ja -ikkunat

Laaja sovellettavuus erilaisiin saumarakenteisiin

Tuotteet: 

LGS (sallii 50 % kokoonpuristusta / tuotepaksuudet 15 mm – 80 mm)

FF104E (ohuet saumat, esim. palo-ovet ja -ikkunat / tuotepaksuudet 0,5 mm – 2,1 mm)

Huomioitavaa: 

Käytettävä palotiiviste valitaan saumarakenteen koon mukaan.

LGS – mallin palokatkollinen saumatiiviste on suojattu PE-kääreellä

 

PALO-OSASTOINTI / Upotettu valaisintekniikka

Palon leviäminen valaisimien läpivientitekniikan kautta avoimeen ontelotilaan on suositeltavaa ottaa huomioon jo rakenteita suunniteltaessa. Valaisintekniikan palosuojauksen tarpeeseen vaikuttavat mm. rakenteiden osastoivuusvaatimus sekä rakennuksen käyttötarkoitus. Alasvalojen ja muiden upotettujen valaisimien asentamisen yhteydessä palo-osastoituihin kattoihin ja välipohjiin, voidaan samalla palo-osastoida myös valaisimien läpivientitekniikka palokatkollisilla läpivientikuvuilla, jotta tuli ja savu eivät pääse leviämään avoimeen ontelotilaan valaisimien läpivientien kautta. Valaisinten läpivientien palo-osastointi eristää samalla äänen siirtymistä ja parantaa ontelorakenteen akustista toiminnallisuutta eri tilojen välillä. 

Soveltuvuu erityisesti: 

Alasvalojen, spottivalojen ja muiden upotettujen valaisimien läpivientitekniikan palo- , lämpö- ja äänieristäminen katoissa, välipohjissa sekä lattioissa.

Tuotteet: 

LUMINAIRE COVER

DOWNLIGHT COVER

LOFT COVER

Huomioitavaa: 

OLE MEIHIN YHTEYDESSÄ JA TUTKITAAN TUOTTEIDEN SOVELTUVUUS KOHTEENNE TARPEISIIN

 

Katon huolto&tiivistys

Katon tiiveydestä huolehtiminen, säännöllinen tarkastus sekä huoltotoimenpiteet ovat avaintekijöitä rakennuksen hyvän kunnon säilyttämiseksi. Katon käyttöikä pysyy mahdollisimman pitkänä, kun sen tiivistää ja huoltaa käyttämällä oikeita tuotteita oikeissa paikoissa.

Katon harjan ja ulkotaitteiden tiivistäminen

Katon harjan tuuletuskanava on hyvä varustaa tuulettuvalla harja-/ulkotaitetiivisteellä, joka mahdollistaa ilman kierron, estäen kuitenkin ulkopuolelta tulevien roskien, tuiskulumen sekä veden päätymistä kattorakenteisiin. Tällöin kattorakenteen tuuletuskanavat pysyvät puhtaana eikä ylimääräinen kosteus pääse tekemään tuhojaan vesikatteen alapuolisiin rakenteisiin. Harja- ja ulkotaitetiiviste on usein myös melko helposti jälkiasennettavissa jo olemassa oleviin kattoihin.

VARIOROLL THERMO on tuulettuva harja- / ulkotaitetiiviste tiili- ja peltikattojen harjoille tai ulkotaitteisiin. Katon harjalle asennettaessa tuote tulee harjatiilen tai -pellin alle, jolloin tiivisteen keskiosa asettuu harjapuun päälle ja keskiosan rei’itetyt reunakaistaleet kohdistuvat harjan tuuletuskanaviin varmistaen kattorakenteen oikeaoppisen tuuletuksen. Tiivisteen vahvikereunat ovat pinnoitettua alumiinia, joiden venytettävä rypytys mahdollistaa tuotteen muotoilemisen kattopinnan mukaisesti. VARIOROLL THERMO on helppo asentaa reuna-alueiden sisäpinnassa olevien butyylimassaliimaraitojen ansiosta

Soveltuu erityisesti: 

Kattorakentaminen, harjakatot, kattoremontti

Tuotteet: 

VARIOROLL THERMO (värit: musta, punainen, ruskea)

Huomioitavaa: 

Tarttuvuutta alustaan voidaan parantaa käyttämällä saumassa esimerkiksi 2-puolista TARRASIL – tiivistysnauhaa tuotteessa olevien liimaraitojen lisäksi

 

Vesikaton huoltopaikkaus ja yksityiskohtien tiivistäminen

ECOWAFLEX 3D on helposti pinnan mukaan muotoiltavissa oleva erittäin kestävä butyylitiivistysnauha. Se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi tiilikattojen paikkaamiseen, sekä ylösnostojen, piipunjuurten, kattoikkunoiden ja muiden yksityiskohtien tiivistämiseen lumelta ja vedeltä. Tuotteen pintakerros on UV-kestävää TPE-seosta (Thermo Plastic Elastomer), jonka sisäpuoliset metallisäikeet varmistavat pysyvyyden halutussa muodossa. Ecowaflex 3D:n takaosan liimapinta on kauttaaltaan butyylimassaa, joka tekee siitä alustaansa pysyvästi kiinnittyvän tiivitysmateriaalin.

Soveltuu erityisesti: 

Tiilikatot, vesikaton akuutit korjaukset, kattotiilen paikkaus, kattovarusteiden tiivistys vesikatteeseen, taitteet

Tuotteet: 

ECOWAFLEX 3D (värit: musta, punainen, ruskea, harmaa)

Huomioitavaa: 

Viileissä olosuhteissa välitöntä tarttuvuutta voidaan parantaa, jos lämmitetään liimapintaa kuumalla ilmalla. Metallipinnoille asennettuna kesäajan suora auringonpaiste voi lämmittää metallipintaa niin kuumaksi, että tarttuvuus heikkenee.

Kiinnikkeiden aiheuttamien reikien tiivistäminen

TARRASIL on elastinen ja sitkeä 2-puolinen butyylitiivistysnauha. Se soveltuu hyvin ehkäisemään vesivuotoja esimerkiksi aluskatteen tai vesikatteen lävitse vietävien kiinnikkeiden ja niiden aiheuttamien reikien kautta. Tiivistysnauha asetetaan kiinnitettävän kappaleen ja vastinpinnan väliin, jolloin se ”kiristää” lävistävän ruuvin tai naulan kiinni ympäröivään rakenteeseen, eikä vesi pääsee siirtymään sen kautta.

Soveltuu erityisesti: 

Ehkäisemään vesivuotoja aluskatteen ja vesikatteen lävitse vietävien kiinnikkeiden kautta

Tuotteet: 

TARRASIL

Läpivientien tiivistäminen aluskatteeseen

Kattorakenteiden läpi kulkevat piiput, putket yms. tekniikka tulee tiivistää aluskatteeseen. Näiden läpivienneiksi kutsuttujen kohtien huolellinen tiivistäminen on osoitus kattorakentamisen osaamisesta ja työn laadusta. Mikäli läpivientejä ei tiivistetä lainkaan tai työtä ei tehdä huolellisesti oikeilla materiaaleilla, aluskatteelle tuleva vesi ja esimerkiksi piipunjuurien pellitysten alapintaan kondensoitunut kosteus pääsevät kastelemaan rakenteita.

BUTYLIT FLEX on elastisella PE-kalvolla päällystetty butyyliteippi / joustava liitosnauha, jota pystyy venyttämään tiivistettävän muodon mukaan. Tuote on oiva valinta aluskatteen läpivientikohtiin, koska siitä saa muotoiltua pitävän ja hyvin yhtenäisen tiivistyksen läpivientikappaleen muodosta riippumatta.

EXTARRA on tuulensuoja- ja aluskatepintojen sauma- ja korjausteippi, jonka rakenne on hieman joustava ja akryyliliimapinta hyvin tarttuva. 

Soveltuu erityisesti: 

Läpivientien ja rakenteiden epäjatkuvuuskohtien tiivistäminen aluskatteeseen

Tuotteet: 

BUTYLIT FLEX, EXTARRA

 

Aluskatteen saumojen ja limitysten tiivistäminen

Aluskatteen saumojen ja limitysten tiivistäminen on erityisen tärkeää etenkin energiatehokkaissa tuulensuoja-aluskate-rakenteissa, joissa aluskate on asennettu suoraan yläpohjan  lämmöneristeen ulkopintaan. Aluskatteiden saumojen tiivistäminen on kuitenkin aina suotavaa laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi ja tiivistämisen tarve tuleekin ottaa huomioon tapauskohtaisesti työmaalla. Ne aluskatteet, joihin on integroitu liimaraidat tuotteen reuna-alueille, limitykset voidaan tiivistää helposti saumojen sisäpuolelta liimaraitojen avulla asettamalla liimapinnat vastakkain ja poistamalla irrotuskaista liimapintojen päältä. Limitys- ja saumalueet voidaan tiivistää lisäksi ulkoapäin ulkokäyttöön soveltuvilla tiivistysteipeillä.

Tuotteet: 

EXTARRA, EXTARRA UV, (aluskatteessa olevat liimaraidat)

 

Tällä sivulla oleva tieto on ohjeistavaa ja perustuu parhaaseen ammatilliseen osaamiseemme, tuotetietoihin sekä lähdetutkimukseen. Timberfinder Oy ei vastaa suunnittelussa tai toteutuksessa tapahtuneista virheistä.

Rakenteen valinta tulee tehdä kohteeseen tapauskohtaisesti ja huomioiden voimassa olevat rakentamismääräykset ja -ohjeet, materiaalien valmistajien antamat ohjeet, sekä vallitsevat olosuhteet. Olemme kaikissa tilanteissa apunanne.

Lähdetietoutta:

[1] FRAME (2009-2012) Aineisto; FRAME-tutkimushanke 2009-2012 , FRAME-projektin päätösseminaari, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 8.11.2012, Tampere, Ladattavissa: https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/tutkimusprojektit/frame/

[2] Lahdensivu, J. ym., (2012) Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 160. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116595 

[3] Vinha, J;. ym., (2013) Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka, Nro 159.  Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116675 

[4] Puuinfo Oy (2020) Tekninen tiedote: Kosteudenhallinta puurakentamisessa. Ladattavissa: https://puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet/tekniset-tiedotteet/kosteudenhallinta-puurakentamisessa/

[5] Rakennusfysiikka (2019) Uusimmat tutkimutulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. Tampereen yliopisto,.Rakennusfysiikka. Seminaarijulkaisu 6. Rakennusfysiikka-seminaari, Tampere-Talo, 28.-30.10.2019, Tampere.

[6] Laamanen, P. ym., (2012) RIL 107-2012, Rakennusten veden- ja kosteudenerintysohjeet. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry.

[7] Hietaniemi, J. ym., (2003) Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. VTT tiedotteita – Research notes 2202. Ladattavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2003/T2202.pdf

[8] Hietaniemi, J. ym., (2004) Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. VTT tiedotteita – Research notes 2249. Ladattavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2004/T2249.pdf

[9] RIL 205-2-2019 (2019) Puurakenteiden palomitoitus, eurokoodi EN 1995-1-2. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry.

Aihe-alueeseen liittyvät diplomityöt:

[10] Wahlfors, P. (2011) Tuulensuoja-aluskaterakenteen soveltuvuus Suomen ilmasto-olosuhteisiin. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/123456789/20828/wahlfors.pdf

[11] Junttila, H. (2015) Pientalojen puurakenteisten tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/23161 

[12] Forss, A. (2020) Kutterinlastu- ja purueristeiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa . Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/124423

 

 

PALVELUMME

Katto- ja yläpohjarakentamiseen liittyvät palvelumme

Tuoteratkaisumme katoille ja yläpohjiin

Tutustu katto- ja yläpohjarakenteiden tuotevalikoimaamme ja tarkempiin tuotekohtaisiin tietoihin:

Tekninen tuki ja konsultaatio

Tarvitsetko lisätietoja tai apua liittyen tuotteisiin ja käyttötilanteisiin? Autamme mielellämme löytämään projektianne parhaiten palvelevan ratkaisun.

OTA YHTEYTTÄ: JARNO NASKALI

JARNO NASKALI

Yrittäjä / Tekninen myynti, elementtitehtaat

+ 358 (0) 50 3422 363

[email protected]

Projektimyynti

Varastotuotteemme ovat toimitettavissa jopa yhdessä työpäivässä. Tarkemmat toimitusajat ja projektikohtaiset tarjoukset saat suoraan meiltä.

OTA YHTEYTTÄ PROJEKTIMYYNTIIMME

JARNO NASKALI

Yrittäjä / Tekninen myynti, elementtitehtaat

+ 358 (0) 50 3422 363

[email protected]

ANTTI JOKELA

Tekninen myynti, rakennusliikkeet & pienrakentajat

+ 358 (0) 45 1844 142

[email protected]

sinä rakennat. me autamme.

Vedenpitävä

Toimiva rakennuksen vaipan ulkopinta pitää ulkopuolisen kosteuden ulkona, mutta mahdollistaa rakenteen sisäisen kosteuden haihtumisen ulkoilmaan

Tuuli- ja ilmatiivis

Tuuli- ja ilmatiivis rakennuksen ulkovaippa parantaa energiatehokkuutta ja kosteusturvallisuutta sekä lisää asumismukavuutta

Paloturvallinen

Paloturvallinen rakennus ehkäisee palon leviämistä rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, tai huoneistosta toiseen, ja on käyttäjän perusoikeus

AUTAMME RAKENTAMAAN KOSTEUS- JA PALOTURVALLISEMPIA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ RAKENNUKSIA