KATTO- JA YLÄPOHJARAKENTEET

Vino yläpohjarakenne (lämmöneristys yläpaarteiden välissä)

Vinoissa yläpohjarakenteissa lämmöneristys on asennettu katto-orsien väliin, tällä tavoin saadaan rakennuksen sisätiloille lisää korkeutta ja näyttävyyttä. Vinoissa yläpohjissa on erittäin tärkeää varmistaa aluskatteen ja vesikatteen muodostaman välitilan riittävä tuulettuminen. Diffuusioavointa eli hengittävää aluskatetta käyttämällä tehostetaan rakenteen turvallista kuivumista myös haastavissa olosuhteissa. Vinoissa yläpohjissa tulisi aina käyttää hengittävää aluskatetta. Tuuletustilan rajallisuuden vuoksi aluskatteen hengittävyyden merkitys korostuu heti, jos yläpohjan höyrynsulussa on pienikin reikä, jota kautta lämmin sisäilma pääsee virtaamaan kohti viileämpiä ja ulompia rakennekerroksia tiivistyen kosteudeksi rakenteen koviin pintoihin.

 

 1. vesikate (esim. profiilipelti tai tiili)
 2. vesikatteen aluskoolaus (vaakasuunt.) + tuuletusrimat (pystysuunt.) muodostavat vähintään 50 mm tuuletustilan
 3. PU-tiivistenauha 10mm (kuvassa vihreä) ehkäisee kylmäsilta-vaikutusta rakenteen sisäosiin ja tiivistää kiinnityspisteet
 4. hengittävä verkkovahvistettu aluskate asennettu lämmöneristeen ulkopintaan, esim. THERMO VENT (toimii samalla tuulensuojakerroksena)
 5. kattopalkit (katto-orret)
 6. avohuokoinen levylämmöneristys (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste) kattopalkkien välissä
 7. höyrynsulkukalvo
 8. sisäpinnan koolaus (mahd. myös tasausvillakerros 30-50 mm)
 9. sisäverhous
Harjakatto (lämmöneristys kattoristikoiden alapaarteiden välissä)

Harjakatossa, jossa lämmöneristys on asennettu kattoristikoiden alapaarteiden väliin, jää suuri lämmöneristämätön ”ullakkotila” vesikaton alapuolelle. Tällöin kattorakenteen tuuletus järjestetään usein rakennuksen päätyjen kautta joko päätykolmiosta tai harjatuuletuskanavasta. Hengittävä aluskate mahdollistaa aluskatteen alapintaan mahdollisesti tiivistyneen kosteuden kuivumisen lävitseen diffuusiolla vesihöyryn muodossa vesikatteen ja aluskatteen väliseen tuuletustilaan.  

 

 1. vesikate (esim. profiilipelti tai tiili)
 2. vesikatteen aluskoolaus (vaakasuunt.) + tuuletusrimat (pystysuunt.) muodostavat vähintään 50 mm tuuletustilan
 3. PU-tiivistenauha 10mm (kuvassa vihreä) ehkäisee kylmäsilta-vaikutusta rakenteen sisäosiin ja tiivistää kiinnityspisteet
 4. hengittävä verkkovahvistettu aluskate, esim. THERMO VENT 
 5. kattoristikot (yläpaarre)
 6. Avohuokoinen lämmöneristys, puhallus- tai levyeriste (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste) kattoristikoiden alapaarteiden välissä
 7. höyrynsulkukalvo
 8. sisäpinnan koolaus (mahd. tasausvillakerros 30-50 mm)
 9. sisäverhous
Yläpohjien lämmöneristyksen tuulensuojakerros

Käyttämällä diffuusioavointa tuulensuojakalvoa (nk. tuulensuojakangas) yläpohjan lämmöneristeen ulkopinnassa tehostetaan kattorakenteen U-arvoa ja voidaan tätä kautta myös saavuttaa hieman ohuempi rakennepaksuus. Erikseen asennettava tuulensuojakalvo on saumattomampi vaihtoehto perinteisille levymäisille tuulensuojaeristeille. Tuulensuojakalvon yhteydessä voidaan käyttää jäykkien tuulensuojalevyeristeiden sijaan pehmeää ja edullisempaa lämmöneristettä. Tuulensuojakalvoja on kahta eri paloluokkaa, perinteinen E-paloluokan tuulensuojakalvo, jota käytetään tyypillisesti P3- paloluokan rakennuksissa. Paloturvallisempi vaihtoehto on B-s1,d0 – paloluokan tuulensuojakalvo, joka on tarkoitettu erityisesti P1- ja P2-paloluokan rakennusten korkeampien pintaluokkavaatimusten tarpeisiin.

 

 1. vesikate (esim. kumibitumikermi tai PVC-kermi)
 2. vesikatteen alusrakenne (esim. OSB-levytys, vaneri tai umpilaudoitus)
 3. tuuletuspalkit
 4. tuulensuojakalvo, esim. VENT 100 (E-palouokka) tai VENT 90 FIRE (B-s1,d0 – paloluokka)
 5. kantavana rakenteena LVL-palkit (esim. kertopuu) elementin kuormituksen ja mittojen mukaan
 6.  LVL-palkkien välissä tukirakenteet + avohuokoinen lämmöneristys (esim. lasivilla tai kivivilla)
 7. höyrynsulkukalvo
 8. sisäpinnan koolaus
 9. sisäverhous

KATTO- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN PALOTURVALLISUUS

Katon ja yläpohjan tuulettuvissa räystäsrakenteissa vaaditaan ajoittain EI 30 tai jopa EI 60 minuutin palonkestovaatimuksia tiiveydelle ja eristävyydelle, jolloin tulee tarve nk. paloräystäille. Paloräystäs on kuitenkin erillismateriaaleista käsin tehtynä vaikea ja työläs toteuttaa niin työmaalla kuin tehtaalla ja usein ratkaisu voi olla ongelmallinen myös rakenteen tuulettuvuuden kannalta. Paloräystään toteuttamisen helpottamiseksi ja rakenteen tuulettumisen turvaamiseksi ehdotamme TENMAT Vent FireStop – paisuvaa palokatkonauhaa, joka on suunniteltu tuulettuvien rakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien palokatkoksi. Tämän kategorian tuuletusvälin palokatkokatkotuotteita kutsutaan Suomessa yleisesti myös nimellä onteloventtiili. TENMAT Vent FireStop palokatkonauha täyttää tiiveyden ja eristävyyden vaatimukset EI30 ja EI60, kun käytettävä tuuletusrako on max. 50 mm. Se, kumpi luokitus saavutetaan, riippuu palokatkonauhaa ympäröivän taustamateriaalin palomitoituksesta, sillä palotilanteessa liekki ei saa taustan kautta päästä kiertämään itse palokatkoa.

TENMAT Vent FireStop:lla on Eurofins Expert Servicen (ent. VTT Expert Services) lausunto EUFI29-19000593-T1 koskien tuotteen käyttöä tuulettuvissa julkisivu- ja räystäsrakenteissa Suomen markkinoilla.

TENMAT Vent FireStop –
Tuulettuvan räystäsrakenteen palokatkonauha EI 30 / EI 60 min

Palotilanteessa TENMAT Vent FireStop turpoaa ja täyttää max. 50 mm tuuletusvälin estäen liekkien, savun ja kuuman ilman etenemisen syvemmälle rakenteeseen vaaditun ajan.

Katso Eurofins – lausunnon yhteydestä EI 30 ja EI 60 räystäsrakenteiden mallikuvat (yksityiskohtaisempia tietoja varten erilaisista materiaaleista ja palonkestävyysvaatimusten täyttämiseksi tarvittavista mitoista katso Eurokoodi 5. EN 1995-1-2:2004)

TENMAT Vent FireStop –
Palokatkon asentaminen räystäälle seinälinjan tasalle

Kun yläpohjan tuuletus järjestetään räystäältä ulkoseinän vierestä, palokatkonauha asennetaan luonnollisesti räystään tuuletusväliin seinälinjan kanssa samaan tasoon. Palokatkonauhan taustamateriaalien palomitoituksessa otetaan huomioon vaadittu palonkestävyys Eurokoodin mukaisesti, jotta ympäröivät materiaalit täyttävät saman luokituksen kuin itse palokatko, usein vähintään EI 30 minuuttia.

Itse palokatkonauha kuluttaa 50 millimetrin tuuletusvälistä vain noin 4 mm – eli jäljelle jäävä tehollinen tuuletusväli on edelleen tällaisessa tilanteessa 46 mm.

Taipuisan rakenteensa ansiosta TENMAT VENT FireStop – ontelopalokatko mahdollistaa nopean ja helpon asennusvaiheen työmaalla sekä tehtaalla. Kompaktista 6,3 metrin rullasta palokatkonauha on helppo leikata haluttuun pituuteen veitsellä tai saksilla.

 

 

TENMAT Vent FireStop –
Palokatkon asentaminen räystään tuuletusväliin otsalaudan taakse 

Kun yläpohjan tuuletus järjestetään räystäältä otsalaudoituksen takapuolelta, palokatkonauha asennetaan kuvan mukaisesti räystään tuuletusväliin otsalaudoituksen sisäpintaa vastaiseen kappaleeseen. Palokatkonauhan taustamateriaalien palomitoituksessa otetaan huomioon vaadittu palonkestävyys Eurokoodin mukaisesti, jotta ympäröivät materiaalit täyttävät saman luokituksen kuin itse palokatko, usein vähintään EI 30 minuuttia.

TENMAT Vent FireStop – palokatkonauhan kiinnittämiseen tarvitaan 4 kiinnikettä metriä kohden (kiinnitys 250 mm välein – max. 150 mm päädyistä). Kiinnitykseen voidaan käyttää hakasia (14 mm), ruuveja tai nauloja. Nauloja tai ruuveja käytettäessä kiinnikkeen kannan max. halkaisija on 11,5 mm. Käytettävien kiinnikkeiden tulee aina olla korroosionkestäviä pitkäaikaiskestävyyden takaamiseksi.

 

Timberfinder VENT 90 FIRE –
B-s1,d0 – paloluokiteltu hengittävä tuulensuojakalvo yläpohjiin ja ulkoseiniin

P1- ja P2- paloluokassa rakennusten yläpohjan onteloiden pintaluokkavaatimukset palokäyttäytymisen osalta ovat vähintään D-s2,d2, mutta usein kuitenkin B-s1,d0 tarkoittaen materiaalia, joka osallistuu palamiseen hyvin rajoitetusti (B), erittäin vähän savua tuottavaa (s1) eikä palavia pisaroita esiinny (d0). Kun yläpohjan palamaton lämmöneristekerros on päällystetään B-s1,d0 – paloluokan diffuusioavoimella tuulensuojakalvolla saadaan vaatimustenmukainen hengittävä ja tehokas yläpohjarakenne.

Timberfinder VENT 90 Fire on B-s1,d0 – paloluokan (EN 13501-1) vesitiivis ja hengittävä tuulensuojakalvo, jota voidaan käyttää P1- ja P2- paloluokan rakennusten yläpohjan ja ulkoseinien onteloiden pintamateriaalina, toisin kuin monia muita tuulensuojakalvoja, jotka yltävät tyypillisesti vain paloluokkaan E (esim. Timberfinder VENT 100) tai paloluokkaan F.

 1. vesikate (esim. profiilipelti tai tiili)
 2. vesikatteen aluskoolaus (vaakasuunt.) + tuuletusrimat (pystysuunt.) muodostavat vähintään 50 mm tuuletustilan
 3. hengittävä verkkovahvistettu aluskate, esim. Timberfinder THERMO VENT
 4. katto-orret (kattopalkit)
 5. Tuulensuojakalvo, paloluokka B-s1,d0, esim. Timberfinder VENT 90 FIRE
 6. Avohuokoinen lämmöneristys, puhallus- tai levyeriste (esim. kivivilla, lasivilla tai puukuitueriste)
 7. höyrynsulkukalvo
 8. sisäpinnan koolaus (mahd. tasausvillakerros 30-50 mm)
 9. sisäverhous