Valitse sivu

rakenteellinen sääsuojaus rakennusaikana 

Artikkelilla pyritään parantamaan tietoutta rakenteellisen sääsuojauksen mahdollisuuksista erityisesti työmaavaiheen aikana

Tarkasteltavassa projektissa haasteena oli rakentamisen aikainen kosteudenhallinta. Tilaaja ja suunnittelijat epäilivät jättää rakennusta alttiiksi säärasitukselle ainoastaan tuulensuojakipsilevy ulkopinnassaan, sillä julkisivuverhouksen asentamista ei voitu aloittaa normaalin aikataulun puitteissa työteknisistä syistä johtuen.

Haettiin siis ratkaisua, kuinka saataisiin parannettua rakennuksen työmaa-aikaista sääsuojausta riittävästi, mutta mahdollisimman kevyillä ratkaisuilla siihen asti, kunnes julkisivu saataisiin paikoilleen.

Ratkaisuksi löytyi Timberfinderin rakenteellinen sääsuojausjärjestelmä SIDEBYVENT™. Järjestelmän tuotteiden avulla ulkoseinärakenteen osat, kuten tuulensuojakipsilevy ja lämmöneristeet, saatiin vaivattomasti samalla toimenpiteellä suojattua sateelta ja tuulelta. Erityisesti tässä kohteessa, koska tuulensuojakangas on asennettu jo tehtaalla kuivissa olosuhteissa valmiiksi osaksi elementtiä. 

Nyt liikuntahallityömaalla pilvisessä säässä lepää nippu puurunkoisia suurseinäelementtejä suojapaketeissaan odottamassa asennusta. 

Elementtien ulkopintaan on asennettu jatkuvana, pääosin saumattomana kerroksena, Timberfinderin musta SIDEBYVENT™ 90FR – tuulensuojakangas (jota kutsutaan tekstissä myöhemmin lyhenteellä SBV™ 90FR). 

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin

Koska kyseessä on P2-paloluokkaan kuuluva liikuntahallirakennus, vaati se käytettäviltä materiaaleilta korkeampaa paloluokkaa. Kohteeseen valittu sääsuojaakangas SBV™ 90FR on testattu kuuluvaksi paloluokkaan B-s1, d0, (EN 13501-1), kun se on asennettuna paloon osallistumattoman materiaalin pinnalle (esim. mineraalivillat / paloluokka väh. A2-s1, d0).

Kaikki SIDEBYVENT™ – järjestelmän tuulensuojat ja aluskatteet ovat täysin vesitiiviitä, mutta vahvasti diffuusioavoimia, eli vesihöyryä läpäiseviä. Tämä tarkoittaa, että ne mahdollistavat rakenteen sisällä olevan kosteuden haihtumisen lävitseen vesihöyryn muodossa. Puhutaan siis rakenteen ulkopinnan hengittävyydestä.

Käyttämällä SIDEBYVENT™ – järjestelmää rakenteelliseen sääsuojaukseen ja työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan parantamiseen voidaan myös minimoida erikseen teipeillä suljettavien saumojen määrän niin työmaalla kuin tehtaalla. Lähes ainoat saumat tämän kohteen ulkoseinärakenteessa ovat suurseinäelementtien välisiä elementtisaumoja, jotka tiivistetään mm. polyuretaanivaahdolla työmaalla elementtien asentamisen yhteydessä. 

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin

SIDEBYVENT™ – järjestelmää hyödyntämällä voidaan siis toteuttaa rakennuksen ulkovaipan vettähylkivä suojakuori, jos julkisivumateriaalin asennusta joudutaan odottamaan. Diffuusioavoin tuulensuojakangas jätetään rakenteen pysyväksi sääsuojaksi ulkoverhouksen taustalle, joten ylimääräistä purkutyötä ei tarvita. Kaupan päälle saadaan tiiviimpi ulkovaippa koko rakennuksen elinkaaren ajelle.

Haluatko tietää lisää SIDEBYVENT™ – järjestelmän mahdollisuuksista ? 

Ota yhteyttä tekniseen myyntiimme, niin me kerromme!

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin