Valitse sivu

rakennusvaipan sääsuojaus 

Artikkelilla pyritään parantamaan tietoutta rakenteellisen sääsuojauksen mahdollisuuksista erityisesti työmaavaiheen aikana

Tarkasteltavassa projektissa haasteena oli rakentamisen aikainen kosteudenhallinta. Tilaaja ja suunnittelijat epäilivät jättää rakennusta alttiiksi säärasitukselle ainoastaan tuulensuojakipsilevy ulkopinnassaan.

Haettiin siis ratkaisua, kuinka saataisiin parannettua rakennuksen työmaa-aikaista sääsuojausta riittävästi, mutta mahdollisimman kevyillä ratkaisuilla siihen asti, kunnes julkisivu saataisiin asennettua paikoilleen.

Ratkaisuksi löytyi Timberfinderin rakenteellinen, hengittävä sääsuojausjärjestelmä Thermovent®. Järjestelmän tuotteiden avulla ulkoseinärakenteen osat, kuten tuulensuojakipsilevy ja lämmöneristeet, saatiin vaivattomasti samalla toimenpiteellä suojattua sateelta ja tuulelta. Erityisesti tässä kohteessa, sillä tuulensuoja-/sääsuojakangas oli asennettu jo tehtaalla kuivissa olosuhteissa valmiiksi osaksi elementtiä. 

Kuvan ottohetkellä liikuntahallityömaalla pilvisessä säässä lepää nippu puurunkoisia suurseinäelementtejä suojapaketissa odottamassa asennusta. 

Elementtien ulkopintaan on asennettu jatkuvana, pääosin saumattomana kerroksena, Timberfinder Thermovent® 90 FR– tuulensuoja-/sääsuojakangas.

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin

Koska kyseessä on P2-paloluokkaan kuuluva liikuntahallirakennus, vaati se myös ulkoseinän tuuletusvälin pinnoilla käytettäviltä materiaaleilta korkeampaa paloluokitusta. Kohteeseen valittu Thermovent® 90 FR on luokiteltu B-s1, d0paloluokkaan (EN 13501-1) kuuluvaksi, kun tuote on asennettuna paloon osallistumattoman materiaalin pinnalle (paloluokka väh. A2-s1, d0).

Kaikki Thermovent® – järjestelmän tuulensuojat ja aluskatteet ovat täysin vesitiiviitä, mutta diffuusioavoimia, eli vesihöyryä läpäiseviä. Tämä tarkoittaa, että ne mahdollistavat rakenteen sisällä olevan kosteuden haihtumisen lävitseen vesihöyryn muodossa (vesihöyryn diffuusio). Puhutaan siis rakennusvaipan ulkopinnan hengittävyydestä.

Käyttämällä Thermovent® – järjestelmää rakenteelliseen sääsuojaukseen ja työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan parantamiseen voidaan myös minimoida erikseen teipeillä suljettavien saumojen määrän niin työmaalla kuin tehtaalla. Lähes ainoat saumat tämän kohteen ulkoseinärakenteessa ovat suurseinäelementtien välisiä elementtisaumoja, jotka tiivistetään mm. polyuretaanivaahdolla ja ulkokäyttöön soveltuvilla tiivistysteipeillä työmaalla elementtien asentamisen yhteydessä. 

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin

Thermovent® -järjestelmää hyödyntämällä voidaan toteuttaa rakennuksen ulkovaipan julkisivun takainen tuulensuoja-/sääsuojapinta, jos julkisivumateriaalin asennusta joudutaan odottamaan. Diffuusioavoin tuulensuoja-/sääsuojakangas jää rakenteen pysyväksi suojaksi ulkoverhouksen taustalle.

Yhteenvetona saadaan tiiviimpi ulkovaippa koko rakennuksen elinkaaren ajelle. Tämä vaikuttaa suoraan myös rakennuksen energiatehokkuuteen.

Haluatko tietää lisää Thermovent® – järjestelmän mahdollisuuksista ? 

Ota yhteyttä tekniseen myyntiimme, niin me kerromme!

Tullensuoja Vent 100 asennettuna puuelementtiin