Valitse sivu

sidebyvent™

Suunta kosteusturvallisiin ja energiatehokkaisiin rakenteisiin

SIDEBYVENT™ – järjestelmällä rakennuksen vaipparakenteesta saadaan kauttaaltaan tuulen- ja vedenpitävä, mutta vesihöyryä lävitseen päästävä. Tällä tarkoitetaan rakenteen kykyä toimia niin ulkoisia kuin sisäisiä kosteusrasituksia vastaan, sekä mahdollistavan eristeille parhaan mahdollisen suorituskyvyn. 

Rakenteellinen sääsuojaus

SIDEBYVENT™ on rakenteiden hengittävyyden mahdollistava tuotejärjestelmä rakennusvaipan kosteudenhallintaan ja tuulensuojaukseen

SIDEBYVENT™ – järjestelmä (lyh. SBV – järjestelmä) mahdollistaa rakennuksen tarpeeseen ja olosuhteisiin sopivan aluskate- ja tuulensuojaratkaisun valinnan. Kaikki SBV- sarjan tuotteet ovet diffuusioavoimia eli vesihöyryä läpäiseviä, joten ne eivät muodosta höyrynsulkua rakenteeseen, vaan päästävät vesihöyryn kuivumaan lävitseen. 

Järjestelmä soveltuu käytettäväksi erityisesti avohuokoisten eristemateriaalien, kuten kivivillan, lasivillan ja puukuitueristeiden ulkopinnassa.

Kosteudenhallinta

SIDEBYVENT™ – järjestelmän  tuotteet turvaavat rakennetta niin ulko- kuin sisäpuolisia kosteusrasituksia vastaan. Vesitiivis vaipan ulkopinta ja vähäinen saumojen määrä estävät ulkopuolisen veden pääsyn kastelemaan rakennetta.

Rakenteen sisäinen kosteus pääsee kuitenkin poistumaan SIDEBYVENT™- tuotteen lävitse vesihöyryn muodossa tuuletusväliin ja sitä kautta ulkoilmaan. 

Energiatehokkuus

Ulkopuolelta tuuli- ja vesitiivis rakenne mahdollistaa lämmöneristekerroksen parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kun tuulen aiheuttamat kylmät ilmavirtaukset ja kosteus eivät pääse viilentämään eristekerrosta.

Tuulensuojakangas VENT 90 FIRE asennettuna ulkoseinäelementeissä

Rankarakenne /

Lämpöä eristävä tuulensuoja

SIDEBYVENT™ – tuulensuojakangas asennetaan rankarakenteisen ulkoseinän kantavan rungon ulkopuolelle tulevan ohuen avohuokoisen lämmöneristeen ulkopintaan. Ratkaisua kutsutaan ns. lämpöä eristäväksi tuulensuojarakenteeksi, sillä se muodostaa jatkuvan lämpöä eristävän kerroksen rakennuksen vaipan ympäri.

Siirry ulkoseinärakenteisiin

Massiivirakenne /

Lämpöä eristävä tuulensuoja

Massiivipuurakenteessa (CLT,LVL, hirsi) SIDEBYVENT™ – tuulensuojakangas voidaan asentaa massiivipuurungon ulkopuolelle tulevan avohuokoisen lämmöneristeen ulkopintaan tuulensuojaksi / sääsuojaksi. Ratkaisua kutsutaan ns. lämpöä eristäväksi tuulensuojaksi.

Siirry ulkoseinärakenteisiin

Massiivirakenne /

Ilmansulku-sääsuoja

Diffuusioavoin SIDEBYVENT™ – tuulensuojakangas asennetaan massiivipuurakenteisen ulkoseinän ulkopintaan ilmansulkukerrokseksi, jolloin tuulensuojakangas toimii samalla rakentamisen aikaisena kosteussuojana. Ilmansulkuna käytettävän tuulensuojakankaan päälle voidaan asentaa huokoinen lisälämmöneristys.

Siirry ulkoseinärakenteisiin

 

Tuulensuoja-aluskate /

Asennus lämmöneristeen ulkopintaan

Vesikatto- ja yläpohjarakenteissa diffuusioavoin SIDEBYVENT™ – tuulensuoja-aluskate voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen ulkopintaan, joka mahdollistaa mm. ohuemman rakennepaksuuden ja paremman energiatehokkuuden. Ratkaisua kutsutaan tuulensuoja-aluskate-rakenteeksi. Rakenne voidaan toteuttaa myös nk. lämpöä eristävänä tuulensuojaratkaisuna.

Siirry vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin

Diffuusioavoin aluskate /

Asennus vapaasti roikkuvaksi

Aluskatteen ylä- ja alapuolisella tuuletustilalla tarkoituksena on varmistaa kattorakenteen hyvä kuivumiskyky kaikissa olosuhteissa. Ratkaisua käytetään erityisesti kattoremonttien yhteydessä, kun yläpohjan höyryn-/ilmansulkukerroksen tiiveydestä ei voida olla riittävän varmoja. Diffuusioavoin aluskate mahdollistaa rakennekosteuden haihtumisen tuuletuksen lisäksi myös aluskatteen lävitse yläpuolen tuuletusrakoon.

Siirry vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin

Diffuusioavoin aluskate /

Asennus kiinteälle alustalle

Diffuusioavoin SIDEBYVENT™ 220 – aluskate on mahdollista asentaa myös kiinteälle alustalle (AKK2). Kiinteä asennusalusta parantaa aluskatteen tiiveyttä. Tämä vaatii aluskatteelta perinteistä korkeampaa ominaispainoa ja kulutuksenkestävyyttä, koska sen päällä astellaan paljon asentamisen aikana.  Diffuusiovoin aluskateratkaisu soveltuu eriyisesti kalteville katoille, joissa on haastavat tuuletusolosuhteet.

Siirry vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin

Välipohja /

Valusuoja-kosteussuoja

Vesitiivistä, mutta hyvin vesihöyryä läpäisevää mikrokuituista aluskate-/tuulensuojakangasta voidaan käyttää valusuojana välipohjalaatan (esim. CLT, LVL) päälle asennettavan askeläänieristeen pinnalla. Ratkaisu parantaa rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa eikä muodosta höyrynsulkua rakenteeseen, joten rakennekosteus pääsee kuivumaan vesihöyryn muodossa kosteussuojan lävitse.

Siirry vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin

Projekteja

Toteutuneita kohteita, joissa SIDEBYVENT™ – järjestelmän tuoteratkaisut osana rakenteellista sääsuojausta ja energiatehokkuutta

UUSI LIIKERAKENNUS

”…lopputuloksena kosteussuojattu ja tuulitiivis pinta vähemmällä työllä”.

”… valittiin rakentamisen aikaisen sääsuojauksen parantamiseksi.”

1800-LUVUN KARTANON KATON AKUUTTIHUOLTO

” … estetään uudet kosteusvahingot.”

 ”… niin sanotusti saumaton lopputulos”.

sidebyvent™-

järjestelmän etuja

Vesitiivis / Suojaa rakennuksen ulkopuoliselta vedeltä (vesitiiveysluokka W1)

Tuulitiivis / Eristävyyden ja energiatehokkuuden mahdollistaja

Diffuusioavoin / Turva rakenteen sisäisiä kosteusrasituksia vastaan (sd-alue 0,02m – 0,09m)

Palokäyttäytyminen / Palokäyttäytymisluokat (EN 13501-1) E / B-s1, d0 / B-s3, d0 / D-s1, d0

UV- ja lämmönkestävyys / Ominaisuuksien pysyvyys ja pitkäaikaiskestävyys

Yksinkertainen asentaa / Säästää aikaa työmaalla ja tehtaalla

Mahdollisuus valita  / Projektit ovat yksilöllisiä – voit valita rakennuksen säältä suojaavan kerroksen projektin tarpeiden mukaan

Vähemmän saumoja / Järjestelmän tuotteita on saatavissa eri leveyksinä, joka mahdollistaa rakenteeseen parhaiten soveltuvan tuoteversion valinnan ja vähentää saumojen määrää

Kosteusturvallinen & taloudellinen / Rakenteellisella sääsuojauksella parannetaan rakennuksen kosteudenhallintaa ja energiatehokkuutta läpi elinkaaren – alkaen rakennusvaiheesta

Kysy lisää tekniseltä myynniltämme

SBV-Tuotteet

Perinteinen tuulensuojakangas erityisesti pientalorakentamiseen ja P3 – paloluokan rakennuksiin 

tarkastele tuotetta

 

B-s1, d0 – palokäyttäytymisluokan tuulensuojakangas erityisesti P1- ja P2-paloluokan rakennuksiin

tarkastele tuotetta

 

SIDEBYVENT 160 FR

B-s3, d0 – palokäyttäytymisluokan tuulensuoja-aluskate erityistä kestävyyttä vaativien rakenteiden sääsuojapinnaksi

TARKASTELE TUOTETTA 

Korkealaatuisin diffuusioavoin tuulensuoja-aluskatteemme energiatehokkaisiin kattorakenteisiin ja vesikatteen aluskatteeksi

TARKASTELE TUOTETTA

 

sinä rakennat. me autamme.

Vedenpitävä

Toimiva rakennuksen vaipan ulkopinta pitää ulkopuolisen kosteuden ulkona, mutta mahdollistaa rakenteen sisäisen kosteuden haihtumisen ulkoilmaan

Tuuli- ja ilmatiivis

Tuuli- ja ilmatiivis rakennuksen ulkovaippa parantaa energiatehokkuutta ja kosteusturvallisuutta sekä lisää asumismukavuutta

Paloturvallinen

Paloturvallinen rakennus ehkäisee palon leviämistä rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, tai huoneistosta toiseen, ja on käyttäjän perusoikeus

suojaa rakennuksesi tuulelta ja vedeltä

suunta kosteusturvallisiin ja energiatehokkaisiin rakenteisiin