Valitse sivu

Rakenne- ja liikuntasauman palokatko Tenmat Linear Gap Seal

Palotiiviste rakenne- ja liikuntasaumoihin 7,5 mm – 100 mm

Kuvaus

Tenmat Linear Gap Seal (LGS) – palokatkolliset saumatiivisteet ovat jopa 50 prosenttia kokoonpuristusta sallivia palokatkokaistoja saumarakenteiden palo-osastointien toteuttamiseen. Ne tarjoavat yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun täyttämään vaatimukset palokatkon tiiveydelle (E) ja eristävyydelle (I) jopa EI 240 min asti rakenteissa, joissa palokatkolta ei vaadita läpituulettuvuusominaisuutta.

LGS-tuotteet mahdollistavat palokatkon nopean ja helpon asennusvaiheen työmaalla sekä tehtaalla. Palokatko aktivoituu, kun lämpötila saumarakenteessa kohoaa noin 180°C – asteeseen. Tuotteen paisuntavolyymi on noin 2-3 -kertainen alkuperäiseen tilavuuteensa nähden, joka tehostaa jo ennaltaan tiiviin palokatkorakenteen toimintaa palotilanteessa.

Tuote on suojattu PE-kääreellä, joka jätetään paikoilleen asentamisen yhteydessä. TENMAT Linear Gap Seal voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaiseksi palokatkoksi. Tuotteen joustava rakenne tasaa vastinpintojen pieniä epätasaisuuksia ja tekee liitoksesta tiiviimmän.

Linear Gap Seal – tuotteet mahdollistavat yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun saumarakenteiden suojaamiseksi palotilanteessa. Tuotteen paisuntavolyymi (2-3 kertaa oman tilavuutensa verran) sallii myös pienet epätasaisuudet saumarakenteen pinnoissa. Tuotteen tekninen käyttöikä 60 vuotta ulkotiloihin rajoittuvissa rakenteissa Suomen ilmasto-olosuhteissa perustuu laboratorio-olosuhteissa suoritettuihin ikääntymistesteihin, joiden yhteydessä ei ole noteerattu tuotteen ominaisuuksien kriittistä heikentymistä.

KÄYTTÖKOHTEET:

 • Rakenteiden liitossaumojen palokatkot EI 30 – EI 240 min (paloluokitus rakennesaumasta ja käytettävien palotiivisteiden lukumäärästä riippuen)

VAHVUUDET:

 • Saatavilla vaihtoehto useimpiin rakennesaumakokoihin
 • Soveltuu sekä vaaka, että pystysuuntaisiin asennuksiin
 • Täyttää palo-osastointivaatimukset saumarakenteesta riippuen jopa EI 240 min asti
  • Testattu ml. BS EN 1363-1:1999 , BS EN 1366-4: 2006, BS EN 13501-2: 2003
 • Paisuva materiaali – sallii paremmin epätasaisuuksia saumarakenteessa
 • Kokoonpuristettavuus jopa 50%
 • Sallii rakenteen liitoskohdan liikehdinnän
 • Helppo asentaa ja työstää – leikataan veitsellä haluttuun mittaan
 • Tuotteen jatkokset voidaan asentaa puskuliitoksin
 • Reagoivan materiaalin ikääntymistestien mukainen tekninen käyttöikä 60 vuotta Suomen ilmasto-olosuhteissa

 

Tenmat Linear Gap Seal -palokatkokaistat asennetaan rakennesaumaan puristuksiin (ks. taulukosta eri tuotekokojen sallitut asennusraot). Palokatkokaista tulee asennusrakoon tuotteen puristuvan suunnan mukaisesti. Puristuvan suunnan voi havainnoida tuotetta käsin tunnustelemalla. Tarvittaessa esikiinnitys tai varmistava asennus voidaan tehdä esim. mekaanisesti, liimaamalla tai teippaamalla. Mekaanisia kiinnikkeitä, kuten ruuveja käytettäessä on syytä varmistua niiden kiinnittämisestä tarpeeksi syvälle lopullisen asennusraon koko huomioiden. Tuote voidaan leikata haluttuun pituusmittaan veitseä tai saksia käyttäen. Jatkokset voidaan tehdä puskuun asentamalla uusi kaista tiiviisti edellisen kaistan jatkoksi.

Tenmat:n passiiviset palosuojaratkaisut ovat laajasti testattuja eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tuotteita testataan lukuisten eri rakennusmateriaalien yhteydessä, mukaan lukien puurakenteet, jotta testitulokset saadaan mahdollisimman paljon vastaamaan realistisia käyttöolosuhteita. Virallisten polttokokeiden lisäksi myös testit ikääntymistä vastaan suoritetaan ulkopuolisen arviointilaitoksen toimesta.