Valitse sivu

ulkoseinä

Toimiva ulkoseinärakenne suunnitellaan kosteus- ja paloturvalliseksi, energiaa säästäväksi ja kuivumiskykyiseksi, sekä aikaa kestäväksi.

Rakenteelllinen sääsuojaus

Ulkoseinät ovat katon ohella rakennuksen koetelluin osa ilmastorasituksen toimesta. Vesisateena ja erityisesti tuulen mukana viistosateena tulevan vuotuisen sademäärän ennustetaan lisääntyvän leudompien talvien ja  syysmyrskyjen seurauksena. Tämä lisää entisestään rakennuksen vaipan ulkopinnoille kohdistuvaa säärasitusta. Ulkoseinien kosteudenhallintaan on siis syytä kiinnittää huomiota samalla huolellisuudella kuin katonkin tiiveyteen.

Vesihöyryä läpäiseviä SIDEBYVENT™ – tuulensuojakankaita voidaan käyttää rakenteellisena sääsuojana, eli kosteus- ja tuulensuojapintana rakennusten ulkoseinissä erityisesti avohuokoisten lämmöneristeiden ulkopinnassa (esim. mineraalivilla, kivivilla, puukuitu, selluvilla), mutta myös suoraan puupintaa vasten ilmansulkukerroksena sekä kosteussuojana. 

Tuulensuojakankaan  merkittävimpiin ominaisuuksiin kuuluvat ulkopuolinen sateen- ja tuulenpitävyys, vähäinen saumojen määrä verrattuna levyrakenteisiin, sekä suuri vesihöyrynläpäisevyys. Rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee haihtumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse tuuletusrakoon. 

oisuuteen.

TUULETTUVUUS

Rakenteen hyvällä tuulettuvuudella on merkittävä vaikutus kosteustekniseen toimintaan. Tuulensuojapinnan ja ulkoverhouksen väliin tulee järjestää toimiva tuuletusrako, jossa ei ole merkittäviä esteitä ilman vapaalle liikkuvuudelle. Palon leviämisen riski tuuletusraossa on otettava huomioon erityisesti korkeiden ulkoseinien yhtenäisissä tuuletusväleissä, koska niissä ilman liike on nopeaa. Tällöin tuuletusväliin, usein kerrosvälin kohdelle, asennetaan palokatko rajoittamaan mahdollisen palon etenemistä tuuletusvälissä (kts. Ulkoseinien paloturvallisuus).

KOSTEUDENHALLINTA

Rakentamisen aikaisen kosteuden poistuminen rakenteista on hidasta ja se tulee vielä entisestään hidastumaan lämmöneristepaksuuden kasvaessa ja ilmaston muuttuessa kosteammaksi. 

Rakenteita tuleekin siis jo lähtökohtaisesti pyrkiä tekemään mahdollisimman ”kuivina”, jotta kuivatustarve olisi pieni. Tämä edellyttää kuitenkin suurempaa huomioita hyvään rakentamisen aikaiseen sääsuojaukseen ja kosteudenhallintaan, sekä valmistuneen rakennuksen käytön aikaiseen kosteustekniseen toimivuuteen.

ENERGIATEHOKKUUS

Rakennuksen vaipan ilmatiiveys vaikuttaa suoraan rakennuksen energiatehokkuuteen. Ilmatiiviissä rakennuksessa lämpö ei kulje ilmavirtausten mukana ulos, eikä kylmää ilmaa tule sisälle.

Sisäpuolisen ilma- ja vesihöyrytiiveyden ohella vaipan ulkopinnan tuulitiiveys vaikuttaa energiatehokkuuteen estämällä tuulen aiheuttamat haitalliset ilmavirtaukset lämmöneristekerroksessa, jotka heikentävät lämmöneristävyyttä.

ulkoseinärakenteet

Tuuli- ja vesitiivis vaipan ulkopinta

 

MASSIIVIRAKENNE / Lämpöä eristävä tuulensuoja

Massiivipuurakenteen ulkopuolelle asennettava lämmöneristys on kosteusteknisesti toimiva, kun lämmöneristeenä käytetään hyvin vesihöyryä läpäisevää avohuokoista lämmöneristettä. Ulkoverhouksen taakse tehdään vastaavanlainen taustaltaan tuuletettu rakenne kuin puurankaseinissä. Lämmöneristeen ulkopintaan asennettava diffuusioavoin tuulensuojakangas suojaa lämmöneristekerrosta haitallisilta ilmavirtauksilta ja ulkoverhouksen taakse päässeeltä vedeltä, sekä toimii rakentamisen aikaisena rakennusosan sääsuojana.

Rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee kuivumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse tuuletusrakoon. 

Sisäpuolen massiivipuurakenne toimii kosteutta tasaavana ilmansulkurakenteena, joten erillistä höyrynsulkua ei tarvita, mutta liitokset tulee tiivistää huolellisti. Vaihtoehtoisesti rakenteen ilmatiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi massiivipuun ulkopintaan asennettavalla ilmansulkukerroksella, jolla tulee olla erittäin hyvä vesihöyrynläpäisevyys (kts.alempana Massiivirakenne / ilmansulku-sääsuoja).

Soveltuvuus erityisesti: 

Uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, massiivipuurakenteet (CLT, LVL, hirsi), energiatehokkaat rakenteet, elementtirakenteet

Tuotteet:

SBV 100SBV 90 FR (B-s1, d0)SBV 160 FR (B-s3, d0)

 

 

RANKARAKENNE / Lämpöä eristävä tuulensuoja

Tuulensuojakangas toimii nimensä mukaisesti lämmöneristekerroksen tuulensuojapintana, mutta lisäksi se suojaa rakennetta ulkoverhouksen taakse päässeeltä vedeltä ja toimii rakentamisen aikaisena sääsuojana.

Kriittisimpiä paikkoja rankarakenteessa kosteuden tiivistymiselle ovat rankojen kohdat. Rakenteen kosteusteknistä toimintaa parantaa rungon ulkopuolelle lisättävä vesihöyryä läpäisevä ja hyvin lämpöä eristävä kerros (paksuus noin 20 mm – 50 mm / esim. mineraalivilla, puukuitu), jonka ulkopintaan asennetaan diffuusioavoin tuulensuojakangas.

Kantavan rungon ulkopuolinen lämpöä eristävä tuulensuojarakenne ehkäisee rakenteen sisempien osien viilenemistä, sekä homeen kasvulle suotuisten olosuhteiden muodostumista. Rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee kuivumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa tuulensuojakerroksen lävitse tuuletusrakoon. 

Soveltuvuus erityisesti:

Uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, rankarakenteet, energiatehokkaat rakenteet, elementtirakenteet

Tuotteet:

SBV 100SBV 90 FR (B-s1, d0)SBV 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Puurankarakenteissa käytettävän, tai eloperäisiä materiaaleja sisältävän tuulensuojarakenteen lämmönvastuksen tulisi olla vähintään 0,4 m2K/W (RIL 107-2012). Tiiliverhoillussa puurankaseinässä tuulensuojarakenteen lämmönvastuksen tulee olla vieläkin korkeampi, vähintään 1,6 m2K/W (esim. 50mm mineraalivilla).

MASSIIVIRAKENNE / Ilmansulku-sääsuoja

Massiivipuurakenteessa (esim. CLT, LVL, hirsi) rungon ulkopintaan asennettavalla vahvasti vesihöyryä läpäisevällä tuulensuojakankaalla voidaan parantaa rakentamisen aikaista kosteussuojausta, sekä rakennuksen vaipan ilma- ja tuulitiiveyttä samalla rakennekerroksella. Rakennekosteus pääsee kuivumaan massiivipuisesta ulkoseinärakenteesta vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse, joten se voidaan jättää pysyväksi osaksi rakennetta.

Soveltuvuus erityisesti: 

Massiivipuurakenne, paikallarakentaminen, elementtirakenteet, moduulirakentaminen

Tuotteet: 

SBV 100SBV 90 FR (D-s1, d0)SBV 160 FR (D-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Massiivipuurakenteen ulkopinnassa ilmansulkuna käytettävän mikrokuituisen tuulensuojakankaan päälle voidaan asentaa hyvin vesihöyryä läpäisevä lisälämmöneristys. Ratkaisu vaatii kuitenkin erillisen tuulensuojarakenteen lisälämmöneristyksen ulkopintaan.

 

BETONIRAKENNE / Tuulensuoja-kosteussuoja

Betonirunkoiseen tuulettuvaan ulkoseinärakenteeseen tehdään vastaavanlainen taustaltaan tuuletettu rakenne kuin puurankaseinissä. Avohuokoisen lämmöneristeen (mineraalivilla) ulkopintaan asennettava diffuusioavoin tuulensuojakangas suojaa lämmöneristekerrosta haitallisilta ilmavirtauksilta ja kosteudelta, sekä toimii rakentamisen aikaisena rakennusosan sääsuojana ennen julkisivuverhoilun asentamista.

Rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee kuivumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse tuuletusrakoon. 

Soveltuvuus erityisesti: 

Uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, betonirakenteet, elementtirakenteet

Tuotteet:

SBV 100SBV 90 FR (B-s1, d0)SBV 160 FR (B-s3, d0)

 

Muita sovellettavia ulkoseinien rakenneratkaisuja

RANKARAKENNE / Tuulensuoja-kosteussuoja

(Ei suositeltu puurankarungon yhteydessä Suomessa / RIL 107-2012)

Tuulensuojakangas asennetaan rankarakenteisen ulkoseinän kantavan rungon ja sen välissä olevan lämmmöneristeen ulkopintaan. Tuulensuojakangas toimii nimensä mukaisesti lämmöneristekerroksen tuulensuojapintana, jonka lisäksi se suojaa rakennetta ulkoverhouksen taakse päässeeltä vedeltä ja toimii rakentamisen aikaisena osakohtaisena sääsuojana. 

Rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee kuivumaan diffuusiolla vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse. 

Soveltuvuus: 

Muut kuin puurankarakenteet / soveltuvuus varmennettava tapauskohtaisesti

Tuotteet: 

SBV 100SBV 90 FR (B-s1, d0)SBV 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Suomessa puurankarunkoisissa ulkoseinärakenteissa tuulensuojakangasta yksinään ei saa käyttää kuvan mukaisella asennustavalla rakenteen tuulensuojana kylmäsiltavaikutuksen vuoksi (RIL 107-2012).

Rakenteen kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa lisäämällä rungon ulkopuolelle ohut avohuokoinen lämmöneristekerros (esim. mineraalivilla, puukuitu), jonka ulkopintaan asennetaan diffuusioavoin tuulensuojakangas (kts. Rankarakenne / Lämpöä eristävä tuulensuoja).

 

RANKARAKENNE / Kipsilevy-tuulensuoja / Sääsuoja

(Kipsilevyrakenteen kosteustekninen parannus)

Kipsilevytuulensuojallisen ulkoseinän rakentamisen aikaista kosteusturvallisuutta voidaan parantaa kipsilevyn ulkopintaan asennettavalla diffuusioavoimella ja vettähylkivällä sääsuojakankaalla. Diffuusioavoin tuulensuojakangas ei muodosta höyrynsulkukerrosta kipsilevyn ulkopintaan, vaan rakenteen sisäinen kosteus pääsee poistumaan vesihöyryn muodossa tuulensuojakankaan lävitse, joten se voidaan jättää pysyväksi rakenteelliseksi sääsuojaksi osaksi ulkoseinärakennetta.

Soveltuvuus erityisesti: 

Rakenteellinen sääsuojaus, kosteustekninen parannus, kipsilevyrakenteet

Tuotteet: 

SBV 100SBV 90 FR (B-s1, d0)SBV 160 FR (B-s3, d0)

Huomioitavaa: 

Ulkoseinän kosteusteknisen toimivuuden parantamiseksi kipsilevyn ulkopuolelle on suositeltavaa asentaa aina lämpöä eristävä tuulensuojarakenne (esim. mineraalivilla + tuulensuojakangas), jonka lämmönvastus on vähintään 0,4 m2/K/W (RIL 107-2012).

 

Ulkoseinien paloturvallisuus

Palokatkoilla ja passiivisen paloturvallisuuden ratkaisuilla rajoitetaan vahinkojen laajuutta estämällä palon etenemistä ja leviämistä rakenneosien välillä, sekä mahdollistetaan arvokasta lisäaikaa pelastustoimille.

ONTELOPALOKATKO / Ulkoseinän tuuletusrako (≤ 50mm)

EI30 / EI60 min

Palon leviämisen riski on otettava huomioon erityisesti korkeiden ulkoseinien yhtenäisissä tuuletusväleissä, koska niissä ilman liike on nopeaa. Tällöin tuuletusväliin, usein kerrosvälin kohdalle, asennetaan palokatko rajoittamaan mahdollisen palon etenemistä tuuletusvälissä. Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta on samalla huolehdittava, että normaalin käytön aikana ilma pääsee riittävästi kiertämään tuuletusvälissä palokatkosta huolimatta.

TENMAT VENT FireStop ontelopalokatko mahdollistaa rakenteen vapaan tuulettuvuuden, sekä tarjoaa yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun täyttämään palotilanteessa ulkoseinä- ja räystäsrakenteiden tuuletusvälien määräystenmukaiset eristävyyden ja tiiveyden vaatimukset.

Soveltuvuus erityisesti: 

EI30, EI60, tuuletusrako, räystäs, ulkoseinä, max. tuuletusväli ≤ 50mm

Tuotteet:

TENMAT VENT FIRESTOP

Huomioitavaa: 

Palokatkon taustapintojen/-materiaalien palomitoitus 

(Eurofins-lausunto EUFI29-19000593-T1, RIL 205-2-2019, EN 1995-1-2). 

 

 

PALO-OSASTOITU SAUMARAKENNE / Palokatkollinen saumatiiviste

EI30 – EI240 min 

Erilaiset saumarakenteet, sekä rakenneosien liitoskohdat tulee toisinaan huomioida tarkemmin palon leviämisen varalta. Rakenteiden ei normaalisti tarvitse tuulettua tällaisten saumakohtien kautta, joten ne voidaan toteuttaa tiiviillä palokatkollisilla saumatiivisteillä. Palotilanteessa ne reagoivat paisumalla tiivistäen saumarakenteen ja rajoittamalla palon leviämistä rakennesauman kautta. Palokatkollisia saumatiivisteitä voidaan hyödyntää osittain myös perinteisenä tiivisteenä.

TENMAT Linear Gap Seal -palokatkokaistat ovat noin 50 prosenttia kokoonpuristusta sallivia ja joustavia saumatiivisteitä, jotka soveltuvat käytettäväksi sekä pysty- että vaakasuuntaisissa asennuksissa. Tuotekokoja on tarjolla erikokoisiin rakennesaumoihin aina 7,5 mm – 100 mm välillä. Saumakoosta ja toteutustavasta riippuen ne täyttävät vaatimukset paloluokissa EI30 – EI240.

Soveltuu erityisesti: 

Rakennesaumat, liikuntasaumat, betonirakenteet, moduulirakenteet, elementtirakenteet

Laaja sovellettavuus erilaisiin saumarakenteisiin

Tuotteet: 

LGS (sallii 50 % kokoonpuristusta / tuotepaksuudet 15 mm – 80 mm)

Huomioitavaa: 

Käytettävä palotiiviste valitaan saumarakenteen koon mukaan.

LGS – mallin palokatkollinen saumatiiviste on suojattu PE-kääreellä

 

Ulkoseinien tiivistäminen

Viimeistely on tärkeä osa onnistunutta rakennuksen vaipan ulkopintojen vesi- ja tuulitiiveyttä. Kiinnitä huomiota saumojen ja aukkojen tiivistämiseen.

TUULENSUOJAPINNAN SAUMAT / Tiivistäminen teippaamalla

Rakennusten tuulensuojapintojen tulee olla yhtenäisiä ja myös saumakohdistaan tiivistettyjä. Tiivistyksen ansiosta vältytään rakenteen ilmavuodoilta, vähennetään kosteusvaurioriskiä sekä parannetaan ulkoseinärakenteen energiatehokkuutta. Saumat tiivistetään käyttäen tarkoitukseen sopivaa tiivistysteippiä / liitosnauhaa. Saumakohtien tiivistäminen kannattaa tehdä tuulensuojapinnan asennuksen yhteydessä tai välittömästi asennuksen jälkeen.

Liimaraidoin varustettujen tuulensuojakankaiden limitykset voidaan tiivistää helposti saumojen sisäpuolelta. Reuna-alueiden liimapinnat asetetaan vastakkain, liimaraitojen suojapaperi poistetaan ja saumat painellaan tiiviiksi. 

EXTARRA UV on rakennuksen tuulensuojapinnassa olevien saumojen tiivistämiseen tarkoitettu vesitiivis, ilmatiivis sekä UV-kestävyydeltään erittäin hyvä tuulensuojateippi / liitosnauha.

EXTARRA on tuulensuoja- ja aluskatepintojen sauma- ja korjausteippi, jonka rakenne on hieman joustava ja akryyliliimapinta hyvin tarttuva.

Soveltuvuus erityisesti:

Rakennuksen ulkovaipan sää-/tuulensuojapintojen saumat

Tuotteet:

EXTARRA, EXTARRA UV

 

 

AUKOT JA IKKUNAT / Tiivistäminen taitoksin ja teippaamalla

Ulkoseinien aukkokohdat tulee tiivistää huolellisesti siten, että tuulensuojapinta yhdistyy aukkoon asennettavan rakenneosan, kuten esimerkiksi ikkunan kanssa. Oikein toteutettuna myös aukkorakenteen asennusrako (esim. apukarmin ja ikkunakarmin väli) on sääsuojattu tuulensuojapinnan ja saumatiivistysten avulla.

Toteutustapana voi olla tuulensuojakankaan aukkoliepeiden kiinnittäminen tiivistysteipillä suoraan ikkunakarmiin. Vaihtoehtoisesti aukkoliepeet voidaan taitella, kiinnittää ja tiivistää apukarmeihin, jolloin asennusraon ulkopinta tulee tiivistää tuulensuojateipillä erikseen.

EXTARRA UV on rakennuksen tuulensuojapinnassa olevien saumojen tiivistämiseen tarkoitettu vesitiivis, ilmatiivis sekä UV-kestävyydeltään erittäin hyvä tuulensuojateippi / liitosnauha.

EXTARRA on tuulensuoja- ja aluskatepintojen sauma- ja korjausteippi, jonka rakenne on hieman joustava ja akryyliliimapinta hyvin tarttuva.

Soveltuvuus erityisesti: 

Sääsuoja- ja tuulensuojapintojen rakenneaukot

Tuotteet: 

EXTARRA, EXTARRA UV, SIDEBYVENT™ -tuulensuojat

 

 

LÄPIVIENNIT / Tiivistäminen joustavalla liitosnauhalla

Ulkoseinärakenteiden läpi kulkevat putket yms. tekniikka tulee tiivistää tuulensuojapintaa vasten. Näiden läpivienneiksi kutsuttujen kohtien huolellinen tiivistäminen on osoitus rakentamisen osaamisesta ja työn laadusta. Mikäli läpivientejä ei tiivistetä lainkaan, tai työtä ei tehdä huolellisesti, aiheutuu tästä kylmä ilmavuoto lämmöneristekerrokseen sekä kosteus pääsee kastelemaan rakenteita.

BUTYLIT FLEX on elastisella PE-kalvolla päällystetty butyyliteippi / joustava liitosnauha, jota pystyy venyttämään tiivistettävän muodon mukaan. Tuote on oiva valinta läpivientikohtiin, koska siitä saa muotoiltua yhtenäisen tiivistyksen läpivientikappaleen muodosta riippumatta.

EXTARRA on tuulensuoja- ja aluskatepintojen sauma- ja korjausteippi, jonka rakenne on hieman joustava ja akryyliliimapinta hyvin tarttuva. 

Soveltuu erityisesti: 

Tuulensuojapinnan läpivientien ja epäjatkuvuuskohtien tiivistäminen

Tuotteet: 

BUTYLIT FLEX, EXTARRA

 

NURKAT JA KULMAT / Tiivistäminen EPDM-kulmapalalla

Nurkat ja kulmat ovat haastavia tiivistää, sillä niihin usein jää pieniä reikiä, jotka ajan kuluessa kasvavat teipissä olevien jännitysten johdosta. Kiinteästä ja elastisesta  EPDM-kumista valmistettu kulmatiiviste helpottaa erilaisten aukko- ja erkkerirakenteiden tiivistystyötä suorakulmaisissa nurkkakohdissa.

Kulmapalan avulla esimerkiksi ulkoseinän ja ikkunan liitoskohtien nurkista saadaan tehtyä täysin ilman- ja vedenpitäviä, jolloin lopputulos on varmempi verrattuna ainoastaan tiivistysteipillä toteutettuun kulmatiivistykseen. Myös työskentely on helpompaa ja nopeampaa: tiivistekappale asetellaan paikoilleen nurkkaan ja kiinnitetään aukon sivujen tiivistysteippauksen yhteydessä, jolloin nurkkaan erikseen sovitettavien teippipalojen leikkelyvaihe jää tarpeettomaksi.

Soveltuvuus erityisesti: 

sisäkulma, ulkokulma, sisänurkka, ulkonurkka, erkkeri, ikkuna

Tuotteet: 

EPDM-kulmatiiviste, EXTARRA, EXTARRA UV

 

 

Tällä sivulla olevat tiedot ovat ohjeellisia ja perustuvat parhaaseen ammatilliseen osaamiseemme, tuotetietoihin sekä lähdetutkimukseen. Timberfinder Oy ei vastaa suunnittelussa tai toteutuksessa tapahtuneista virheistä.

Rakenteen valinta tulee tehdä kohteeseen tapauskohtaisesti ja huomioiden voimassa olevat rakentamismääräykset ja -ohjeet, materiaalien valmistajien antamat ohjeet, sekä vallitsevat olosuhteet. Olemme kaikissa tilanteissa apunanne.

Lähdetietoutta:

[1] FRAME-tutkimushanke (2009-2012) Aineisto; FRAME-tutkimushanke 2009-2012 , FRAME-projektin päätösseminaari, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 8.11.2012, Tampere, Ladattavissa: https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/tutkimusprojektit/frame/

[2] J. Lahdensivu, J. Suonketo, J. Vinha, R. Lindberg, E. Manelius, V. Kuhno, K. Saastamoinen, K. Salminen & K. Lähdesmäki (2012) Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 160. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116595

[3] Puuinfo Oy (2020) Tekninen tiedote: Kosteudenhallinta puurakentamisessa. Ladattavissa: https://puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet/tekniset-tiedotteet/kosteudenhallinta-puurakentamisessa/ 

[4] Rakennusfysiikka 2019 (2019) Uusimmat tutkimutulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. Tampereen yliopisto,.Rakennusfysiikka. Seminaarijulkaisu 6. Rakennusfysiikka-seminaari, Tampere-Talo, 28.-30.10.2019, Tampere. 

[5] Laamanen, P. ym., (2012). RIL 107-2012, Rakennusten veden- ja kosteudenerintysohjeet. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry.

[6] Vinha, J; Laukkarinen, A; Mäkitalo, M; Nurmi, S; Huttunen, P; Pakkanen, T; Kero, P; Manelius, E; Lahdensivu, J; Köliö, A; Lähdesmäki, K; Piironen, J; Kuhno, V; Pirinen, M; Aaltonen; A & Suonketo, J; Laukkarinen, A; Mäkitalo, M; Nurmi, S; Huttunen. (2013) Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka, Nro 159.  Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116675 

[7] J. Hietaniemi, T. Hakkarainen, J. Huhta, U-M. Jumppanen, I. Kouhia, J. Vaari, H. Weckman (2003) Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. VTT tiedotteita – Research notes 2202. Ladattavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2003/T2202.pdf

[8] J. Hietaniemi, T. Hakkarainen, J. Huhta, U-M. Jumppanen, I. Kouhia, J. Vaari, H. Weckman, T. Korhonen, J. Siiskonen (2004) Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. VTT tiedotteita – Research notes 2249. Ladattavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2004/T2249.pdf

[9] RIL 205-2-2019 (2019) Puurakenteiden palomitoitus, eurokoodi EN 1995-1-2. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry.

Aihe-alueeseen liittyvät diplomityöt:

[10] Boström, S. (2012). Lähiökerrostalon energiatehokkuusluvun laskenta ja lämmönkulutuksen jakautuminen. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto,  Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/21328

[11] M. Mäkitalo (2012) Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa . Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/20999

[12] A. Forss (2020) Kutterinlastu- ja purueristeiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa . Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/124423

[13] T. Jokela (2018) Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen toiminta. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. Ladattavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/26943 

PALVELUMME

Tuoteratkaisumme ulkoseiniin

Tutustu ulkoseinä- ja julkisivurakenteiden tuotevalikoimaamme ja tarkempiin tuotekohtaisiin tietoihin:

Tekninen tuki ja konsultaatio

Tarvitsetko lisätietoja tai apua liittyen tuotteisiin ja käyttötilanteisiin? Autamme mielellämme löytämään projektianne parhaiten palvelevan ratkaisun.

OTA YHTEYTTÄ: JARNO NASKALI

JARNO NASKALI

Yrittäjä / Tekninen myynti, elementtitehtaat

+ 358 (0) 50 3422 363

[email protected]

Projektimyynti

Varastotuotteemme ovat toimitettavissa jopa yhdessä työpäivässä. Tarkemmat toimitusajat ja projektikohtaiset tarjoukset saat suoraan meiltä.

OTA YHTEYTTÄ PROJEKTIMYYNTIIMME

JARNO NASKALI

Yrittäjä / Tekninen myynti, elementtitehtaat

+ 358 (0) 50 3422 363

[email protected]

ANTTI JOKELA

Tekninen myynti, rakennusliikkeet & pienrakentajat

+ 358 (0) 45 1844 142

[email protected]

sinä rakennat. me autamme.

Vedenpitävä

Toimiva rakennuksen vaipan ulkopinta pitää ulkopuolisen kosteuden ulkona, mutta mahdollistaa rakenteen sisäisen kosteuden haihtumisen ulkoilmaan

Tuuli- ja ilmatiivis

Tuuli- ja ilmatiivis rakennuksen ulkovaippa parantaa energiatehokkuutta ja kosteusturvallisuutta sekä lisää asumismukavuutta

Paloturvallinen

Paloturvallinen rakennus ehkäisee palon leviämistä rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, tai huoneistosta toiseen, ja on käyttäjän perusoikeus

suojaa rakennuksesi tuulelta ja vedeltä

Autamme rakentamaan kosteus- ja paloturvallisempia ympäristöystävällisiä rakennuksia